ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Παρέχουμε τη δυνατότητα μεταφοράς του σκάφους σας σε οποιοδήποτε σημείο εντός Ελλάδος επιθυμείτε με τα επαγγελματικά οχήματα που διαθέτουμε.