ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΜΕΔΟΥΣΑ , ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ, ESPEN
Οι Ελληνικής κατασκευής κατευθυντικοί κυματογράφοι (BUOY)
(Ασφαλείς και ακριβείς μετρήσεις κυματολογικών και μετεωρολογικών χαρακτηριστικών)
Οι κυματογράφοι που κατασκευάζει το ναυπηγείο μας παρέχουν δυνατότητα για:
Ακριβή μέτρηση της κατεύθυνσης του κύματος, του ύψους και της συχνότητας του. Ακριβείς μετρήσεις των ανεμολογικών στοιχείων όπως ταχύτητα και διεύθυνση του ανέμου, θερμοκρασία , πίεση και υγρασία του αέρα, θαλάσσια θερμοκρασία κ.α
Πρωτοπόρα μέθοδο ανάλυσης των κατευθυντικών φασμάτων για το ύψος κύματος σαν συνάρτηση της συχνότητας και της κατεύθυνσής τους.
Ενσωματωμένο Η/Υ για την αποθήκευση και επεξεργασία των καταγραφών και τον έλεγχο καλής λειτουργίας του κυματογράφου.
Ασύρματη onlineαποστολή και παρουσίαση των μετρήσεων στο σταθμό ξηράς.
Δυνατότητα ελέγχου του ενσωματωμένου λογισμικού από τη ξηρά.
Ακριβής προσδιορισμός του στίγματος του κυματογράφου με τη βοήθεια ενσωματωμένου GPS.

ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ


ΔΟΚΙΜΕΣ ESPEN


ΕΛΛΙΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΗΧΕΙΟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *